Jak się podłączyć?

Aby istniała możliwość korzystania z usługi eduroam potrzebne jest posiadanie aktywnego konta. Konieczne jest również posiadanie karty bezprzewodowej, a także odpowiednie oprogramowanie wspierające standard 802.1x.

Pierwszym krokiem podczas konfiguracji sieci bezprzewodowej jest zainstalowanie certyfikatu UWM. Certyfikat w postaci pliku należy pobrać klikając prawym klawiszem myszy, wybierając opcję Zapisz element docelowy jako... i zachowując plik właściwego certyfikatu na dysku. Po dwukrotnym kliknięciu na wcześniej zapisany plik pojawi się okno, w którym należy nacisnąć przycisk Zainstaluj certyfikat

Wybierz właściwy certyfikat:

Pracownicy -> tutaj

Studenci i Doktoranci -> tutaj

UWAGA!!!W systemach Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 podczas instalacji certyfikatu należy wybrać magazyn certyfikatów jak na rysunku poniżej.